5/17 Folkemødet 2017 på Bornholm

Direktør for KL Arne Eggert i rundbordssamtale med bl.a. en journalist
Vi fik også besøg af Christina og Mokka fra Servicehundene
Vi pakker sammen tak for 2017
Stina Soewarta, Chef for EU Kommissionen i DK
Standen er pænt synlig
De to foredragsholdere Irene Q. Mortensen CSR chef for Arla og Anni Ehlers
Anders Ladekarl, generalsekretær Røde Kors
Der var så mange gæster til møder at at man måtte sidde helt ud på græsset
Rotaracterne uddelder Polio vaccine

Grethe Andersen, Aalborg Nørresundby Rk, medlem af dette års planlægningsudvalg for Rotarys deltagelse på Folkemødet på Bornholm, skriver her sin beretning om hvordan det gik:

Rotary Folkemødet 2017

Af: Grethe Andersen. Aalborg Nørresundby Rotary

Foto: Annette Hansen

Planlægning af Folkemødet Bornholm 2017 er sket i et fortløbende samarbejde i et team bestående af repræsentanter fra Rotarys distrikter: Holger Helbo 1450, Annette Hansen 1480, Kirsten Adolph 1461, Jens Kau 1470, Grethe Andersen 1440, fra Bornholm: Claus Pedersen, Paw Brylet, Henry Jespersen samt en repræsentant fra Rotaract Michelle Andreassen. Fra guvernørgruppen var Rina Sture Christensen 1470 med på sidelinjen.

Via telefonmøder og mail har vi sammen planlagt et flot program og fået styr på mange praktiske forhold. Nogle af os var nye andre har prøvet det før, så vi mødtes i Roskilde hos Annette i april. Det var godt lige at se, hvem man talte med. Når 8 mennesker taler i telefon sammen på samme tid, går der tid før vi ved, hvem der er hvem. Vi har arbejdet som et samstemt team med stort engagement og villighed til at tage fat. Vi har bidraget med vores erfaringer, kompetencer og styrkesider. Det har været i bedste Rotary ånd.

Rotarys stand har været flittigt besøgt. Shelter box og udryddelse af polio har der været særlig stor interesse for. Sofie og Michelle iført hvide kitler med injektionssprøjter og sukkerknalder fra Rotaract fik nemt kontakt til gæster.

På Folkemødet var temaerne flere steder partnerskab og samskabelse og det at gå helt nye veje sammen centralt. Vi har i Rotary rigtig meget viden, som andre også kan have glæde af og et netværk med mening ikke at forglemme. Netop “Et netværk med mening” har været vores slogan ved Folkemødet 2017. Iførte pæne poloshirts har vi fået opmærksomhed og mødt nysgerrighed, når vi bevægede os væk fra egen stand til deltagelse i foredrag eller blot en tur rundt for at opleve stemning og mangfoldighed. Mange tror fortsat, at Rotary er en loge for “ældre mænd”, så det er dejligt, når unge mennesker viser interesse – også for den mulighed der er i at være medlem af Rotaract på vej til at blive rotarianer.

Ungdomsudveksling har der ligeledes været stor interesse for. Dels henvendte unge sig til standen for at få viden om, hvilke muligheder der er, dels mødte tilhørere op til oplæg af Kirsten Adolph. Her gør vi også en stor forskel, der gør en stor forskel for unge, vi sender ud og unge vi huser i Danmark. I vores samtaler fik vi eksempelvis at vide, at det er unikt og godt, at de unge bor hos tre forskellige familier.

Vores mødeprogram har været meget varieret med internationale og nationale perspektiver. Generaldirektør Anders Ladekarl, Dansk Røde Kors fortalte levende om forholdene i Syrien og hvordan Røde Kors først og fremmest sætter ind i nærområdet, da flygtninges største ønske er at komme tilbage. Anders Ladekarl fortalte levende om turen til Damaskus til Homs og Aleppo med de ubeskrivelige ødelæggelser og nød. ”Her er mad til en måned, vi kommer igen om 4 måneder”. Flugten via Middelhavet lykkes slet ikke for alle. Det var tankevækkende fortællinger.

Bæredygtighed gennem partnerskaber med fokus på Arlas nye vækstmarkeder fik vi et indblik i via oplæg fra Irene Q Mortensen, Arlas Internationale CSR chef og Head of Corporation Responsibility. I 2016 indgik Arla og den nigerianske regering en aftale om at fremme lokal bæredygtig produktion af mejeriprodukter i Nigeria. FN´s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling 2017 sætter bl.a. fokus på globale partnerskaber med bæredygtige værdikæder og menneskerettigheder. Arla bestræber sig på at leve op til en række mål og værdier i et samarbejde med Care, Landbrug og Fødevarer samt Coret. Med et historisk blik er kooperativet udsprunget af andels-bevægelsen og har dermed 150 år på bagen. 19.000 medarbejdere arbejder med rene produkter, naturlighed, sundhed og standarder for ansvarlighed som verdens største producent af økologiske mejeriprodukter med vækstmarkeder fx det Afrikanske marked med stigende middelklasser, hvor der er et gab mellem produktion og efterspørgsel. FN’s udviklingsmål er en gave til virksomheder med ramme og retning for social ansvarlighed og bæredygtig med udryddelse af sult og hjælp til små landbrug. Samtidig er der styr på værdikæde med reduktion af madspild og miljø.

Lars Christian Lilleholt. Energi-, forsynings- og klimaminister gav sine bud på betydning af, at Trump har trukket USA ud af klimaaftale.

Det er skidt at amerikanerne har trukket sig ud og et dårligt signal til alle dem der ikke har ressourcer, men i forhold til klima får det ingen reel betydning i og med at Øst- og Vestkyststater støtter. Kina spiller ligeledes en positiv fremadrettet rolle. EU spiller ligeledes en vigtig rolle og vi har i Danmark en stor forpligtelse frem til 2030 ved at forrest som godt eksempel med sikker energiforsyning. Vedvarende energi er blevet konkurrencedygtig i forhold til kul.

Oplæg og debat giver god inspiration til Rotary. Kan vi blive bedre til at synliggøre de mange klubbers indsatser på verdensplan med et fælles verdenskort, hvor projektet markeres med Rotary-hjul og korte beskrivelser af projekter, samarbejdspartner, tidsperspektiv og kontaktpersoner? Er vi i Rotary gode nok til at fortælle om internationale projekter. Kan analyse af værdigkæder have betydning?

Hvordan kan vi tænke Rotary ind i en verden i forandring, hvor der fortsat er brug for vores fælles grundlag og platform og samtidig plads og mod til fornyelse med partnerskab og netværk i nye sammenhænge?

Stina Soewarta, Chef for EU Kommissionen i Danmark svarede på de mange kritiske spørgsmål til EU. Blandt tilhørerne var det usikkerhed om Danmarks rolle og suverænitet. Stina gjorde det klart, at det altså er Folketinget, der bestemmer i Danmark. Når vi fra Rotary inviterer til foredrag i vores stand, er det vores opgave at være pragmatiske og bidrage til det, der giver mening i forhold til oplægsholder, antal af deltagere og de muligheder en smalt fremmøde giver. Således blev også et møde med Arne Eggert, Udviklingsdirektør for KL’s indsats på børne-, skole- og uddannelsesområdet en rundbordssamtale med engagerede skolefolk og en journalist fra ”Folkeskolen”.

Rotary på Folkemødet giver også mulighed for improvisation og nye initiativer fx med fokus på det at have et handicap og en servicehund. Deltagerkredsen blev der udvidet med børnefamilier. Det skabt et anderledes liv på pladsen.

Annie Ehlers, direktør for den socialøkonomiske virksomhed INSP fortalte om en åbent borgerdrevet innovationsproces i Roskilde. Hvordan kommer mennesker til at høre til og hvordan skaber vi nyt rum i lokalsamfundet, hvor vi laver noget sammen med hinanden – ikke for hinanden. Som ny rotarianer i Roskilde kunne Anni bestemt se muligheder i videndeling. Politikere skal være med på nytænkning. Vi tænker utrolig traditionelt og vi har brug for hjælpsomme partnere.

Formand for Dansk Landbrug og Fødevarer Martin Merrild kunne berolige os med, at det ser ud til, at der er mad nok i verden. Produktivitet er mulig og vi er i en periode med balance i verdensmarkedets udbud og efterspørgsel. Smørprisen slår akkord og der er efterspørgsel svinekød kinesiske marked. Landmænd konkurrer med hinanden i hele verden. Faktisk starter verdensmarkedet i nærmeste butik med billigere varer fra udlandet. Danmark kan man stole på med omstillingsparate landmænd. Vi er givet et fantastisk klima og god jordbund. Der er mange røverhistorie. Vi har mest styr på antibiotikaforbrug. Det er en opgave, at bekæmper usandheder og fordrejninger. Som ved de andre foredrag, var tilhørerne særligt interesseret i foredraget som landmænd, hvad med selvejet? Og er cannabis en ny afgrøde?

Vi har postet billeder, tekst og video på Rotary Danmark. Ligesom LinkedIn og vores private Facebook profiler er blevet anvendt. Man siger, at et billede siger mere end 100 ord.

At være med på Folkemødet er også at bevæge sig væk fra standen og danne netværk og skabe nysgerrighed og interesse. Ligesom vi lærer meget af at se, hvad og hvordan andre griber deres stand og program an. Det er fint at hverve nye medlemmer, men det er tydeligt at det også er forbundet med, at vi synliggør hvad Rotary og Rotaract er og hvor meget det betyder for os som deltagere.